Svetový deň chudobných

Svetový deň chudobných nie je deň, ktorý máme oslavovať, ale je nevyhnutné si ho pripomínať. V roku 2019 bolo rizikom chudoby ohrozených až 12,7% ľudí v našej krajine. Obdobie pandémie ochorenia COVID-19 situáciu v mnohých rodinách ešte zhoršilo. Preto sa zamestnanci RÚVZ so sídlom v Rožňave v spolupráci s Ústredím diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi rozhodli zlepšiť životy ľudí v núdzi darovaním šatstva, školských pomôcok a trvanlivých potravín.