SVETOVÝ DEŇ HEPATITÍDY 2021

Ako sa chrániť pred „žltačkou“

Hepatitída je zápalové ochorenie pečene, ktoré spôsobuje poškodenie a deštrukciu pečeňových buniek. Hovorovo sa zvykne označovať slovom „žltačka“.

Podľa príčiny ochorenia existuje niekoľko druhov hepatitíd, pričom najčastejším pôvodcom hepatitídy sú hepatotropné vírusy napádajúce pečeň – VHA, VHB, VHC, HDV, VHE.

Pozornosť Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb sa sústredí najmä na hepatitídu typu B a hepatitídu C, ktoré bez liečby prechádzajú do chronickej hepatitíd, spôsobujú vážne zdravotné problémy, cirhózu či karcinóm (rakovinu) pečene. V súvislosti s hepatitídou na svete zomrie jeden človek každých 30 sekúnd.

Pri príležitosti Svetového dňa hepatitídy (každoročne 28. júla) vám prinášame stručný prehľad o výskyte a prevencii piatich najrozšírenejších typov hepatitídy:

Hepatitída typu A

 • Ide o takzvanú „chorobu špinavých rúk“. Dôsledne odporúčame dodržiavať hygienu, dodržiavať hygienické pravidlá, aj počas cestovania,  používať pitnú vodu , umývať šaláty a ovocie pitnou vodou, umývanie zubov pitnou vodou , pozor na morské plody a podobne.
 • Má  typický  charakter  nákazy neovplyvnenej celoplošným očkovaním, objavuje sa v štvor až päť ročných cykloch.
 • V roku 2020 sme zaznamenali 11 prípadov, v priebežnej štatistike za rok 2021 zatiaľ evidujeme 4 prípady.
 • Proti VHA je možné sa dať zaočkovať na vlastnú žiadosť.

Hepatitída typu B

 • VHB sa môže prenášať telesnými tekutinami infikovanej osoby, vrátane sexuálneho styku, tetovania a piercingu. Rizikové sú osoby, ktoré si aplikujú drogy injekčne.
 • V posledných pätnástich rokoch udržuje na nízkej úrovni, najmä vďaka očkovaniu.
 • V roku 2020 sme zaznamenali 18 prípadov akútnej hepatitídy, v priebežnej štatistike za rok 2021 zatiaľ evidujeme 5 prípadov.
 • Chronickú formu ochorenia sme za rok 2020 zaznamenali u 72 ľudí, v priebežnej štatistike za rok 2021 zatiaľ evidujeme ďalších 32 prípadov.
 • Štatistika však býva podhodnotená, pretože infekcia neraz prebieha bez jasných príznakov.
 • Vzhľadom na závažné riziká proti VHB očkujeme už deti v rámci povinného pravidelného očkovania. Proti VHB je možné sa dať zaočkovať aj na vlastnú žiadosť.

Hepatitída typu C

 • Ide o nákazu zatiaľ neovplyvniteľnú očkovaním, nakoľko ešte vakcína neexistuje.
 • V roku 2020 sme zaznamenali 16 prípadov akútnej hepatitídy, v priebežnej štatistike za rok 2021 zatiaľ evidujeme 6 prípadov.
 • Chronickú formu ochorenia sme za rok 2020 zaznamenali u 194 ľudí, v priebežnej štatistike za rok 2021 zatiaľ evidujeme ďalších 6 prípadov.
 • Počet hlásených ochorení je relatívne nízky. Štatistika však môže byť podhodnotená, pretože infekcia neraz prebieha bez jasných príznakov.
 • VHC sa môže prenášať aj sexuálnym stykom, pri tetovaní či piercingu. Rizikové sú osoby, ktoré si aplikujú drogy injekčne.

Hepatitída typu D

 • Vyskytuje sa hlavne ako superinfekcia chronických nosičov HBV alebo ako koinfekcia. Zhoršuje priebeh vírusovej hepatitídy B.
 • V našich podmienkach sa vyskytuje zriedkavo.
 • V roku 2020 ani priebežne za 2021 sme nezaznamenali žiadny prípad akútnej hepatitídy.
 • Za rok 2020 evidujeme jeden prípad chronickej hepatitídy, za 2021 priebežne žiaden.

Hepatitída typu E

 • Ide o takzvanú „chorobu špinavých rúk“. Dôsledne odporúčame dodržiavať hygienu, dodržiavať hygienické pravidlá, aj počas cestovania,  používať pitnú vodu , umývať šaláty a ovocie pitnou vodou, umývanie zubov pitnou vodou , pozor na morské plody a podobne.
 • Chorobnosť na mierne stúpa, prípady u nás sú spojené s konzumáciou rôzneho typu mäsa, ale aj s cestovaním. Časť prípadov sa nepodarí objasniť.
 • V roku 2020 sme zaznamenali 55 prípadov akútnej hepatitídy, v priebežnej štatistike za rok 2021 zatiaľ evidujeme 29 prípadov.

 

 

Vypracoval: Odbor komunikácie v spolupráci s Odborom epidemiológie ÚVZ SR