SVETOVÝ DEŇ OBEZITY 2022 – MAJÚ ŠKOLÁCI NA SLOVENSKU ZDRAVÉ STRAVOVACIE NÁVYKY? (6. časť)

V rámci prevencie obezity je najdôležitejšie nastaviť správne stravovacie návyky a zdravý životný štýl už v detstve. Nezastupiteľnú úlohu tu majú rodičia, keďže sú pre deti vzorom.
Zaujímavé poznatky o stravovaní školákov na Slovensku nám približujú napríklad výsledky štúdie HBSC, jej ostatné zistenia nájdete zachytené aj v sprievodnej infografike.

HBSC je medzinárodná štúdia o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou v 50 krajinách už od roku 1983. Jej cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte. Medzinárodný protokol štúdie HBSC je pripravovaný špičkovými odborníkmi, ktorí využívajú najnovšie poznatky v danej oblasti.

Každé 4 roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov, z viac ako päťdesiatich krajín (Európa a Severná Amerika). Cieľom je získať údaje, ktoré umožňujú porovnať situáciu v krajinách a sledovať aktuálnu situáciu a trendy v živote školákov. Slovensko je do medzinárodnej štúdie HBSC zapojené už od roku 1993 a nasledujúci zber údajov je plánovaný v školskom roku 2021/2022.

Podrobnejšie informácie o štúdii môžete získať tu: https://hbscslovakia.com/

 

Vypracoval Odbor podpory zdravia a výchovy ku zdraviu v spolupráci s Odborom komunikácie ÚVZ SR