Svetový deň zdravia – 07.04.2014

Svetový deň zdravia sa oslavuje 7. apríla každý rok pri príležitosti výročia založenia WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) v roku 1948. Každý rok je vybraná téma, ktoré vyzdvihuje prioritnú oblasť verejného zdravia. Deň poskytuje príležitosť pre jednotlivca v každej komunite, aby sa zapojili do aktivít, ktoré môžu viesť k lepšiemu zdraviu. Témou pre rok 2014 sú choroby prenášané vektormi.

Čo sú vektory a aké sú choroby prenášané vektormi?

Vektory sú organizmy, ktoré prenášajú patogény a parazity z jedného infikovaného človeka (alebo zvieraťa) do druhého. Vektormi prenášané choroby sú choroby spôsobené týmito patogénmi a parazitmi v ľudských populáciách. Najviac sa vyskytujú v tropických oblastiach a v miestach, kde nie je zabezpečená pitná voda a základný hygienický štandard.

Najčastejšou chorobou prenášanou vektormi je malária, ktorá v roku 2010 spôsobila podľa odhadov 660 000 úmrtí väčšinou afrických detí. Celosvetovo najrýchlejšie rastúcou chorobou prenášanou vektormi je horúčka dengue, s 30-násobným nárastom výskytu ochorení v priebehu posledných 50 rokov. Významný vplyv na šírenie týchto chorôb má globalizácia obchodu a cestovania a environmentálne problémy, ako je zmena klímy a urbanizácia.

Svetový deň zdravia 2014 sa v európskom meradle zameria na najznámejšie vektory – ako sú komáre a kliešte – zodpovedné za vznik mnohých vážnych chorôb aj v našich podmienkach.

Malý živočích, veľká hrozba!

Mgr. Silvia Lengová
oddelenie podpory zdravia
RÚVZ Rožňavy