Tuberkulóza ( TBC )

Čo je tuberkulóza ?

Tuberkulóza ( TBC ) je infekčné ochorenie, ktoré najčastejšie napáda pľúca. Môže však postihnúť ktorýkoľvek orgán v našom tele.

U pľúcnej formy sa ochorenie šíri najmä vzdušnou cestou. Ak má pacient tuberkulózu dýchacích ciest, môže šíriť choroboplodné zárodky kašľom, kýchaním, spevom a aj pri hovorení. Jedným kýchnutím sa môže vylúčiť až 40 000 infekčných kvapôčok aerosolu. Vdýchnutím týchto kvapôčok sa môžeme nakaziť.

Mimopľúcná forma môže postihnúť hociktorý orgán ľudského tela, napríklad pleuru, lymfatické uzliny, brušné orgány, obličky, pohlavné orgány, nervovú sústavu, zmyslové orgány, kosti, kĺby a kožu.

Latentná  ( skrytá ) forma nastáva vtedy, ak vdýchneme bacil tuberkulózy, avšak infekcia neprepukne do akútneho ochorenia. Tato osoba nie je infekčná a neohrozuje svoje okolie. Vo väčšine prípadov nie je potrebná ani hospitalizácia.


Kto sa môže nakaziť?

Aby sme sa nakazili je potrebné byť dostatočne dlho v blízkom kontakte s chorým jedincom. Preto sa TBC šíri hlavne v rodinách, medzi blízkymi priateľmi, spolubývajúcimi alebo spolupracovníkmi.

Najvnímavejšie sú malé deti do 2 rokov veku, mladí ľudia v období dospievania a ľudia v stareckom veku.

Ďalšími rizikovým faktormi sú: znížená imunita ( obranyschopnosť ), pridružené chronické ochorenia  ako cukrovka, zaprášenie pľúc – silikóza, AIDS,  dlhodobá liečba kortikoidmi a imunosupresívami, podvýživa, alkoholizmus, užívanie drog.


Aké sú príznaky pľúcnej TBC ?

 • únava, slabosť, bledosť
 • nechuť do jedla
 • strata váhy
 • dlhotrvajúce zvýšené teploty, horúčky
 • náhla horúčka s triaškou alebo chrípkovými prejavmi
 • nočné potenie
 • bolesť svalov a kĺbov
 • u žien nepravidelná menštruácia

Podobné príznaky môžu mať aj iné ochorenia, preto je dôležité, aby chorý navštívil včas lekára a ten stanovil správnu diagnózu.


Ako môžeme ochoreniu predchádzať?

 • dôsledným a častým umývaním rúk
 • vetraním priestorov
 • vyhýbaním sa kontaktom s chorými osobami
 • použitím respirátora alebo rúška v situáciách keď ste obklopený ľuďmi
 • dodržiavaním správnej respiračnej etikety pri kýchaní a kašlaní
 • dodržiavaním správnej životosprávy

Očkovanie

Povinné očkovanie novorodencov proti tuberkulóze bolo k 1. januáru 2012 zrušené a nepatrí ani medzi odporúčané očkovania.

Ak rodič chce dať dieťa zaočkovať proti tuberkulóze, môže sa objednať u detského pneumológa, ktorý posúdi, či pre toto očkovanie nie sú kontraindikácie. Odporúča sa, aby očkovanie bolo vykonané až po ukončení základných očkovaní, t. j. zvyčajne vo veku okolo 18 mesiacov a po absolvovaní tuberkulínovej skúšky, ktorej výsledok by mal byť negatívny.

Ak je rodinné prostredie novorodenca rizikové vzhľadom na výskyt TBC v rodine, dieťa sa má zaočkovať, po vylúčení kontraindikácií,  už medzi 4. – 42. dňom života. V takomto prípade je očkovanie hradené zdravotnou poisťovňou.

Očkovanie proti TBC má význam len v prvých rokoch života, kedy poskytuje 60-80%nú ochranu pred ťažkými formami, neochráni však pred ľahšími formami tuberkulózy. Očkovanie proti tuberkulóze po 14. roku života je prakticky neúčinné a teda zbytočné.

 


Leták TBC – RÚVZRV na stiahnutie…