Odborné spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

Harmonogram skúšok odbornej spôsobilosti na rok 2023

RÚVZ so sídlom v Rožňave

# Ďeň Termín konania skúšok
1. Utorok 21.02.2023
2. Utorok 21.03.2023
3. Utorok 25.04.2023
4. Utorok 23.05.2023
5. Utorok 20.06.2023
6. Štvrtok 13.07.2023 - Mimoriadny termín
7. Utorok 19.09.2023
8. Utorok 24.10.2023
9. Utorok 21.11.2023
10. Utorok 12.12.2023

Zmena harmonogramu skúšok odbornej spôsobilosti na rok 2023 je vyhradená s ohľadom na počet prihlásených účastníkov.

Mgr. Zuzana Petiová
predseda skúšobnej komisie

HORE
Facebook RUVZRV