Odborné spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

Harmonogram skúšok odbornej spôsobilosti na rok 2023

RÚVZ so sídlom v Rožňave

# Ďeň Termín konania skúšok
1. Utorok 21.02.2023
2. Utorok 21.03.2023
3. Utorok 25.04.2023
4. Utorok 23.05.2023
5. Utorok 20.06.2023
6. Utorok 19.09.2023
7. Utorok 24.10.2023
8. Utorok 21.11.2023
9. Utorok 12.12.2023

Zmena harmonogramu skúšok odbornej spôsobilosti na rok 2023 je vyhradená s ohľadom na počet prihlásených účastníkov.

Mgr. Zuzana Petiová
predseda skúšobnej komisie

HORE
Facebook RUVZRV