Odborné spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

Harmonogram skúšok odbornej spôsobilosti

na rok 2020

# Ďeň Termín konania skúšok
1. Utorok 11.02.2020
2. Štvrtok 13.02.2020
3. Štvrtok 19.03.2020
4. Štvrtok 16.04.2020
5. Utorok 21.04.2020
6. Utorok 12.05.2020
7. Utorok 16.06.2020
8. Utorok 22.09.2020
9. Utorok 20.10.2020
10. Utorok 24.11.2020
11. Utorok 08.12.2020

Zmena harmonogramu skúšok odbornej spôsobilosti na rok 2020 je vyhradená s ohľadom na počet prihlásených účastníkov.

MVDr. Bc. Ľubomír Balážik
predseda skúšobnej komisie

HORE
Facebook RUVZRV