Odborné spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

Harmonogram skúšok odbornej spôsobilosti

na rok 2019

# Ďeň Termín konania skúšok
1. Utorok 19.02.2019
2. Štvrtok 21.03.2019
3. Utorok 16.04.2019
4. Štvrtok 23.05.2019
5. Utorok 18.06.2019
6. Utorok 17.09.2019
7. Štvrtok 24.10.2019
8. Utorok 19.11.2019
9. Štvrtok 12.12.2019
HORE