Testovanie osôb na COVID-19

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v spolupráci s COVID-19 ambulanciou zriadenou pri NsP Rožňava rozširuje testovanie osôb na ochorenie COVID-19 pre všetkých obyvateľov okresu Rožňava, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky:

  1. boli v kontakte s osobou podozrivou / potvrdenou s COVID-19 alebo sa za posledných 14 dní vrátili zo zahraničia a majú príznaky ako teplota nad 38°C, kašeľ, dýchavičnosť
  2. osoba, ktorá je v domácej izolácii a pretrváva u nej teplota nad 38°C viac ako 4 dni po sebe (nie je dôležitá cestovateľská anamnéza ani kontakt s inou osobou)
  3. osoba, ktorá je v domácej izolácii, má respiračné príznaky a vek nad 65 rokov

Ak spĺňate aspoň jeden z vyššie uvedených bodov, postupujte nasledovne:

a) kontaktujte RÚVZ so sídlom v Rožňave na e-mailovej adrese koronavirus@uvzsr.sk , v prípade ak nemáte prístup k internetovému pripojeniu zavolajte na t.č.: 0918 222 887. Do e-mailu alebo na t.č. potrebujeme, aby ste udali údaje v rozsahu: Meno, priezvisko, adresu, kde sa nachádzate, telefonický kontakt na Vás, dátum narodenia a stručný popis ochorenia. RÚVZ Vás následne bude kontaktovať a inštruovať ďalší postup. Ostante doma, každý jeden prípad budeme osobitne vyhodnocovať a následne Vás informovať.

b) ak by sa Vaše príznaky náhle zhoršili, kontaktujte Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na čísle tiesňového volania 155

c) v prípade, ak sa nebudete vedieť dopraviť samostatným vozidlom a za dodržania protiepidemických opatrení na odber, kontaktujte nás a zabezpečíme odber v domácnosti (nevykonávame ho my, nevieme garantovať, kedy Vám bude vykonaný)

Prosím Vás, ak máte otázky ohľadom karantény alebo ochorenia COVID-19 kontaktujte Call centrum Národného centra zdravotníckych informácií na t.č.: 0800 221 234

V závere Vás prosím, nevyťažujte zbytočne naše linky na otázky, ktoré Vám vie zodpovedať aj operátor NCZI, nakoľko môžete blokovať linku tomu, kto to naozaj potrebuje

Jozef Varga, poverený Regionálny hygienik RÚVZ Rožňava