Uznesenie č.1 Protiepidemickej komisie okresu Rožňava

Protiepidemická komisia okresu Rožňava

Uznesenie Protiepidemickej komisie okresu Rožňava

číslo 1 zo dňa 30. novembra 2020

Protiepidemická komisia okresu Rožňava:


A. Berie na vedomie:

 1. Oboznámenie povereným Regionálnym hygienikom s aktuálnou situáciou na
  Slovensku a v okrese Rožňava (počet vykonaných PCR a ATG testov, počet
  pozitívnych osôb, počet úmrtí na ochorenie Covid-19, počet MOM v okrese
  Rožňava).
 2. Primátor mesta Dobšiná, pán Ján Slovák oznámil zámer spoločnosti Ochrana
  zdravia, s. r. o. zriadiť v meste mobilné odberové miesto

B. Prijíma:

 1. Na základe štatútu protiepidemickej komisie okresu Rožňava a jednohlasného
  súhlasu všetkých členov s hlasovacím právom obmedzenie organizovania
  všetkých hromadných podujatí ako sú jarmoky, hromadné vítanie nového roka,
  mikulášske akcie a iné kultúrno – spoločenské podujatia s účasťou verejnosti
  v okrese Rožňava v predvianočnom a vianočnom období.


Z: poverený Regionálny hygienik RÚVZ Rožňava
T: Ihneď a priebežne


Mgr. Jozef Varga v.r.
predseda komisie
p. Regionálny hygienik


Za správnosť: Ing. Anežka Debnárová