Vedľajšie účinky vakcín

 • popísané v príbalovej informácii pre používateľa a treba s nimi počítať
 • Pri ich výskyte vačšinou nie je potrebná návšteva lekára.
 • Nechcená nadmerná reakcia organizmu po podaní vakcíny v obvyklej dávke s cieľom predchádzať infekčnému ochoreniu, sa nazýva „nežiaduci účinok“

Najčastejšie hlásené vedľajšie účinky vakcín proti ochoreniu COVID‑19 sú podľa ŠÚKL slabé až mierne, krátkodobé a nezávažné. Patria k nim:

 • Mierne reakcie v mieste podania: bolesť, opuch (do veľkosti 5 cm), začervenanie – na ošetrenie stačí miestne chladenie.
 • Mierne celkové reakcie: únava, bolesť hlavy, zvýšená teplota ≥38 °C, zimnica, bolesť svalov, nechutenstvo, hnačka – Je možné tlmiť ich voľnopredajnými liekmi
 • spontánne v priebehu niekoľkých dní odznievajú.

 

 • Závažnejšie alebo dlhotrvajúce vedľajšie účinky vakcín sú možné, ale mimoriadne zriedkavé. Sú prísne sledované a ich zriedkavosť je základným predpokladom pre to, aby bola vakcína schválená.
 • Sledovanie nežiadúcich účinkov vakcín pokračuje po celú dobu používania vakcíny.
 • Zo závažných nežiaducich účinkov boli hlásené napr.: alergické reakcie (väčšinou u ľudí, ktorý už predtým mali nejaké problémy s alergiami). Keďže sú ľudia po vakcinácii monitorovaní lekármi, podarilo sa vždy včas zasiahnuť a vo všetkých prípadoch došlo k zotaveniu pacientov.
 • Ďalšie fyziologické reakcie, s ktorými je potrebné počítať, sú reakcie zo strachu „z podania ihly“, mdloba, vracanie, krátke zastavenie dychu, rýchle dýchanie.
 • V súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa hlási každá nežiaduca udalosť po imunizácii, ktorá vyvolá obavy zdravotníckeho pracovníka alebo pacienta.

Podozrenia na vedľajšie účinky je možné nahlásiť ŠÚKL:

 

ŠUKL doteraz neidentifikoval žiadne neočakávané reakcie, ktoré by spochybnili bezpečnosť vakcín. Ten sa mesačne prehodnocuje aj na úrovni Európskej únie. Ukázalo sa, že bezpečnostný profil vakcín je v súlade s dokumentáciou k lieku a prínosy vakcíny vysoko prevyšujú všetky potenciálne riziká.