Verejná vyhláška – Vlachovo zákaz hromadných podujatí

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave od dnes, 25.08.2020 z dôvodu zabezpečenia protiepidemických opatrení pri potvrdenom prípade COVID-19 zakazuje organizovanie hromadných podujatí pre obec Vlachovo.

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ROZHODNUTIE

opatrenia:

  1. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v obci Vlachovo zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy

Termín: od 25.08.2020 do 08.09.2020

Verejná vyhláška Vlachovo zákaz hromadných podujatí v PDF