Verejná vyhláška – Vlachovo II

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ROZHODNUTIE

opatrenia:

1. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje Obci Vlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo, IČO: 328898 vykonávať dezinfekciu verejných budov a verejných priestranstiev, na ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb

2. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v obci Vlachovo zakazuje prevádzkovať zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, bary, diskotéky, hostince…)

3. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. zakazujeme prevádzku zariadení pre deti a mládež v obci Vlachovo

4. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti v okrese Rožňava

Termín: od 27.08.2020 do 10.09.2020

Verejná vyhláška Vlachovo II