Vestník vlády Slovenskej republiky – čiastka 48

117. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši,
ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Važec

118. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Nižná Slaná

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_48_2021.pdf

 

zdroj: MV SR