Vestník vlády Slovenskej republiky – čiastka 50

124.VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine,ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Martin
125.VYHLÁŠKA Okresného úradu Trenčín, ktorou sa vyhlasuje súkromný chránený areál Langáčske skaly
126.VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante,ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresGalanta
127.VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa rušia vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. 23/2021 V. v. SR a č.78/2021V. v. SR, ktorou boli nariadené opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Turňa nad Bodvou a Sady nad Torysou
128.VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. 104/2021 V. v. SR,ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Rožňava
129.VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Nitra

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_50_2021.pdf

Zdroj: MV SR