Vestník vlády Slovenskej republiky – čiastka 51

130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej
republiky
131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov
zamestnávateľa
133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
134. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, ktorou sa zrušujú
opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Galanta
135. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší
vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 26/2021 V. v. SR,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trebišov
136. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší
vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 51/2021 V. v. SR,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Sečovce
137. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší
vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 75/2021 V. v. SR,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Kráľovský Chlmec
138. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, ktorou sa nariaďujú
opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_51_2021.pdf

Zdroj: MV SR