Vestník vlády Slovenskej republiky – čiastka 8

13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, zo dňa 21.1.2021

14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov
zamestnávateľa, zo dňa 21.1.2021

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_8_2021.pdf

 

zdroj: ÚVZ SR