Vírusy v školských kolektívoch

Najčastejšie sa vyskytujúce vírusy spôsobujúce črevné ochorenia väčšej skupiny detí najmä v kolektívnych zariadeniach sú rotavírusy a adenovírusy.
Spoločným znakom sú náhle prejavy, najčastejšie zvracanie a hnačka. V mnohých prípadoch sa môžu prejaviť aj ako nešpecifikované respiračné ochorenie.