VÝTVARNÁ VÝZVA „NAKRESLI ZDRAVIE“

V súvislosti so 7.  aprílom, kedy si každoročne celosvetovo pripomíname  Svetový deň zdravia,  pozývame základné školy v okrese Rožňava (pedagógov, žiakov a aj rodičov) k spolupráci na výtvarnej výzve s názvom „Nakresli zdravie“.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je zdravie definované ako stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody, a nielen ako stav neprítomnosti choroby a slabosti. Avšak všeobecne je pojem „zdravie“ veľmi abstraktný a ťažko merateľný. Cieľom tejto celoslovenskej výzvy je primäť deti v rannom veku zamyslieť sa na tým, čo pre ne zdravie znamená a svoju predstavu akýmkoľvek spôsobom nakresliť na papier.

Cieľová skupina:

– žiaci prvého stupňa základných škôl.

Termín:

– do 30.04.2021 každá zapojená ZŠ zašle elektronickou formou 2 najzaujímavejšie kresby na príslušný RÚVZ  a následne každý RÚVZ do 14.05.2021 zašle 2 najzaujímavejšie kresby na ÚVZ SR.

Podmienky pre zapojenie sa do súťaže:

–           byť žiakom 1. stupňa ZŠ;

–           zdravie nakresliť na biely papier veľkosti A4;

–           kresbu naskenovať alebo odfotiť v čo najlepšej kvalite do formátu .jpg/.jpeg;

–           pripojiť podpísaný súhlas rodiča s prípadným zverejnením kresby. (tu: Súhlas rodiča s uverejnením kresby)

Odmena pre vybrané kresby:

–           každá vybraná kresba bude odmenená balíčkom zaslaným z ÚVZ SR na príslušnú ZŠ;

–           každá vybraná kresba bude publikovaná na webovej stránke ÚVZ SR, na Facebook profile ÚVZ SR, a v Národnej správe o zdravotnej gramotnosti v SR.

 

Základné školy prosíme o dodržanie termínu pre zaslanie kresieb a v prípade ďalších otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese rv.lengova@uvzsr.sk alebo na tel. číslach: 058/732 32 57, -58; 0905 439 276.