Vývoj ARO a CHPO v okrese Rožňava v porovnaní s chrípkovou sezónou 2021/2022

Na nižšie uvedenom grafe môžete vidieť vývoj ARO (akútnych respiračných ochorení) a CHPO (chrípke podobných ochorení) v okrese Rožňava v porovnaní s chrípkovou sezónou 2021/2022
  • rapídny nárast ochorení nadmerne zaťažuje pediatrov v našom okrese
  • z toho dôvodu odporúčame všetkým školám, škôlkam a školským zariadeniam obmedziť / zrušiť všetky formy hromadných podujatí (vystúpenia, besiedky, večierky)
  • v prípade zvýšenej chorobnosti v školách, škôlkach a školských zariadeniach odporúčame riaditeľovi alebo zriaďovateľovi prerušiť výchovno – vzdelávací proces
  • k žiadnemu plošnému zatváraniu škôl však z rozhodnutia RÚVZ Rožňava nedochádza, chorobnosť detí sa môže líšiť v rôznych zariadeniach a lokalitách okresu, preto k posudzovaniu pristupujeme individuálne
  • zároveň nám pediatri hlásia výpadky niektorých liekov, preto je potrebné správať sa zodpovedne a zbytočne neriskovať