Vyzvi srdce k pohybu

Od roku 2005 sa na Slovensku na výzvu Svetovej zdravotníckej organizácie  stredoeurópskym a východoeurópskym krajinám uskutočňuje v nepárnom roku kampaň zameraná na zvýšenie pohybovej aktivity dospelého obyvateľstva.

Cieľom kampane je popri organizovaní súťaže aj široká propagácia vykonávania pohybu pre zdravie a vytváranie partnerstiev pre zlepšovanie možností pre rekreačné športovanie obyvateľstva. Kampaň sa bude konať v termíne od 25. marca 2019 do 16. júna 2019 pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SLS). Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici je aj v roku 2019 celoslovenským garantom tejto kampane.

Podľa poľského vzoru „Postaw serce na nogi“ je pre účastníkov kampane motiváciou najmä zlepšenie svojho zdravia a účasť v súťaži o hodnotné ceny (v r. 2019 sú hlavnými sponzormi Hotel & Spa Resort Kaskády, Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice a.s., Termálne kúpalisko Podhájska s.r.o., Penzión Šindlovec, Aquathermal Senec a.s., Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., Wörwag Pharma, VÚC BB).

Ak sa rozhodnete do kampane zapojiť, dôsledne vyplňte účastníckylist. Získate ho v prílohe tejto informácie, na regionálnych úradochverejného zdravotníctva v SR, alebo na webových stránkach www.vzbb.sk a www.ruvzrv.sk . Vyplnený účastnícky list po skončení Vašejúčasti v súťaži odovzdajte na RÚVZ so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, č.dverí 136, alebo ho pošlite poštou, či e-mailom preskenovaný z obochstrán  na Regionálny úrad verejnéhozdravotníctva, oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici1, 975 56 Banská Bystrica.

Účastnícky list

Plagát

Podľa podkladov z RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici spracovala:
Mgr. Silvia Lengová

oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
RÚVZ so sídlom vRožňave