Za čo vďačíme vakcínam

Očkovacie látky ochránia každoročne stovky miliónov osôb na celom svete pred závažnými ochoreniami. Očkovacie látky zabraňujú chorobám, ktoré by inak mohli spôsobiť vážne zdravotné problémy, trvalé zdravotné postihnutie alebo dokonca smrť.

Na rozdiel od liekov na liečbu ochorenia sa očkovacie látky zvyčajne podávajú zdravým osobám ako prevencia pred ochorením. Dlhodobé prínosy očkovania preto nemusia byť zrejmé na prvý pohľad.

Mnohé infekčné choroby sú v súčasnosti vďaka očkovaniu veľmi zriedkavé, preto sa na ich negatívne dôsledky niekedy zabúda. Keby sa ľudia prestali očkovať, mohli by sa znovu objaviť mnohé z týchto chorôb a vypuknúť s nimi súvisiace epidémie.


Príklad č. 1: osýpky

Osýpky boli v mnohých európskych krajinách takmer vyhubené.

Od októbra 2016 sa v EÚ/EHP pozoruje obnovený výskyt osýpok, pričom vo viacerých krajinách vypukla epidémia (2) z dôvodu poklesu miery zaočkovania.

Osýpky môžu byť závažným a dokonca život ohrozujúcim ochorením. (Ďalšie informácie sa nachádzajú v informačnom prehľade o osýpkach.)

Jedinú ochranu pred osýpkami poskytuje očkovanie. Očkovacia látka proti MMR chráni pred osýpkami, mumpsom a rubeolou (ružienkou). Očkovacia látka proti MMR je bezpečná a účinná.


Príklad č. 2: čierny kašeľ

Čierny kašeľ (dávivý kašeľ) je ochorenie postihujúce dýchacie cesty. Môže sa rýchlo šíriť. Často vedie k hospitalizácii dojčiat, pričom riziko komplikácií a hospitalizácie je vyššie u detí mladších ako 3 mesiace. Môže spôsobiť závažné záchvaty kašľa a zvyčajne trvá tri až šesť týždňov.

Medzi komplikácie patrí pneumónia, encefalopatia (ochorenie mozgu), záchvaty a dokonca aj smrť.

Očkovanie proti čiernemu kašľu je súčasťou národných imunizačných programov v EÚ. Chráni deti pred čiernym kašľom, zatiaľ čo táto vakcína spôsobuje len menej významné vedľajšie účinky. Približne u 20 % dojčiat sa objaví sčervenanie a bolesť pri mieste podania injekcie. U menej než 5 % sa objaví horúčka.


Zdroj: https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/vsetko-o-ockovani/vakciny/vseobecne-o-vakcinach-prinosy-ockovania