Začiatok chrípkovej sezóny 2023/24

Chrípková sezóna na Slovensku začína v 40.kalendárnom týždni daného roka  a končí 18. kalendárnym týždňom nasledujúceho roka  (približne od októbra do apríla). Najvyššia chorobnosť sa vyskytuje zväčša na prelome januára a decembra.

Chrípka je infekčné ochorenie, spôsobené premenlivým a rýchlo sa šíriacim vírusom.Prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Ku klinickým príznakom dochádza už v priebehu 1 až 3 dní od infikovania sa.

Prenáša sa kvapôčkovou infekciou pri  kašľaní, kýchaní, rozprávaní.

 

Príznaky chrípky

nastupujú náhle z plného zdravia a sú intenzívne:

 • zimnica, triaška
 • prudko stúpajúca teplota 39-40°C
 • pocit sucha alebo dráždenia v hrdle
 • suchý alebo dráždivý kašeľ
 • upchatý nos
 • bolesť hlavy, svalov, kĺbov
 • strata chuti do jedla
 • silná únava, vyčerpanosť

Oproti tomu pri „bežnom prechladnutí“ sú príznaky miernejšie:

 • kýchanie a nádcha
 • slzenie očí
 • pocit bolesti hrdla
 • zvýšená teplota do 38 °C–objavuje sa 1-2 dni po začiatku nádchy
 • ochorenie je obmedzené na horné dýchacie cesty
 • trvanie ochorenia zvyčajne kratšie
 • komplikácie sa vyskytujú zriedka
 • úplné uzdravenie nastáva rýchlejšie

Počas chrípkovej sezóny môžu ochorenia dýchacích ciest vyvolať aj iné respiračné vírusy okrem vírusov chrípky, ako napríklad: rhinovírusy, RS vírusy, adenovírusy a vírusy parachrípky, vírus vtáčej chrípky a mnohé ďalšie.

Komplikácie

často vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici a u vysoko rizikových osôb (starých ľudí a ľudí trpiacich na chronické ochorenie srdca) môžu spôsobiť až ohrozenie života.

Najčastejšími komplikáciami chrípky sú:

 • zápal priedušiek,
 • zápal stredného ucha,
 • zápal prínosových dutín
 • zápal pľúc.

Liečba:

Chrípka sa nelieči, len sa zmierňujú jej príznaky.

 • nevyhnutný je pokoj na lôžku,
 • lieky na tlmenie bolesti hlavy, svalov a zníženie teploty
 • dostatočný príjem tekutín.

Prevenciou je:

 • posilnenie celkovej odolnosti organizmu
 • dobrá fyzická kondícia, dostatočná pohybová aktivita (každodenný pohyb na čerstvom vzduchu, cvičenie, otužovanie…), ale nezabúdať ani na dostatočnú regeneárciu, oddych
 • zdravá strava s dostatočným prísunom vitamínov a minerálnych látok( najmä vitamín C, D, z minerálnych látok napr. zinok )
 • dôkladné umývanie rúk
 • obliekanie prispôsobené počasiu
 • časté a účinné vetranie miestností (najmä v školách, škôlkach )a upratovanie navlhko
 • podľa možnosti vyhýbať sa podujatiam, kde je veľká koncentrácia ľudí (kiná, divadlá, diskotéky a pod.) keďže je to respiračné ochorenie – prenášané vzduchom
 • obmedzenie  kontaktu s chorými osobami
 • dodržiavať správnu respiračnú etiketu, používať papierové vreckovky jednorazovo, po použití ich hneď zahodiť a umyť si ruky
 • najefektívnejšia prevencia pred chrípkou je očkovanie.

Očkovanie:

 • Po očkovaní sa v tele očkovaného vytvárajú špecifické ochranné protilátky, ktoré zabraňujú vzniku ochorenia alebo zmierňujú jeho priebeh a znižujú komplikácie chrípky.
 • Zloženie očkovacích látok sa každoročne mení podľa aktuálnych kmeňov vírusu chrípky, ktorý bol v predchádzajúcej sezóne najčastejší, preto je potrebné aby sme sa očkovali každoročne,
 • Vakcínu proti chrípke je možné podať každej osobe (okrem kontraindikovaných osôb uvedených v príbalovom letáku vakcíny),
 • Očkovanie sa odporúča osobám z rizikových skupín
  • osoby so zníženou imunitou,
  • ľudia s chronickými ochoreniami – srdcovo-cievneho systému, metabolickými a obličkovými ochoreniami a chronickými ochoreniami dýchacích ciest,
  • deti predškolského veku,
  • staršia populácia nad 59rokov.
 • Očkovanie sa taktiež odporúča zdravotníckym pracovníkom, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom, ako aj osobám umiestneným v liečebniach pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách a ústavoch sociálnej starostlivosti
 • Odporúča sa aj osobám žijúcim v kolektívnych zariadeniach (napr. študenti na internátoch).
 • Očkovanie proti sezónnej chrípke sa odporúča ajosobám, ktoré môžu prísť do kontaktu s vtáčou chrípkou – s infekčnými, chorými, uhynutými vtákmi (domáce aj divoké) alebo ich fekáliami, napr. pracovníci hydinární, chovatelia vtákov, veterinári, poľovníci, … Osobitné očkovanie proti vtáčej chrípke v súčasnosti neexistuje.

Bližšie informácie môžete nájsť na: UVZSR – Chrípková sezóna 2023/2024