Zásady správnej dezinfekcie rúk

Už od roku 2009 si každoročne 5. mája pripomíname význam správnej hygieny rúk.

Človek, ktorý vyhľadá zdravotnú starostlivosť, vkladá sa do rúk zdravotníkov  s dôverou, že mu pomôžu zlepšiť jeho zdravotný stav. Stáva sa však, že v zdravotníckom zariadení dostanú iné ochorenie, ktorému bolo možné predísť. Tieto ochorenia sú často spôsobené mikroorganizmami rezistentnými na antibiotiká a tým ťažko liečiteľné a môžu končiť smrťou pacienta.

Dôsledná  hygiena rúk, ktorá sa vykoná v správny moment a v správnom čase je najjednoduchší, najlacnejší a zároveň najefektívnejší spôsob prevencie nákaz súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a zároveň prevenciou pred šírením multirezistentných mikroorganizmov

V takom zdravotníckom zariadení, ktoré dbá na bezpečnosť  pacienta a dáva dôraz na kvalitu  hygieny rúk, môžu mať pacienti, ale aj zamestnanci pocit, že sú v bezpečí a že je o dobre nich postarané.

Pripomeňme si pre to 5 momentov pre správnu dezinfekciu rúk:

  1. Pred kontaktom s pacientom
  2. Pred aseptickým výkonom
  3. Po kontakte s biologickým materiálom
  4. Po kontakte s pacientom
  5. Po kontakte s okolím pacienta

Umývajte a dezinfikujte si ruky a buďte vzorom pre svojich zdravotníckych spolupracovníkov!
Nech sú Vaše ruky bezpečné pre Vašich pacientov!