Zhodnotenie epidemiologickej situácie v okrese Rožňava – zaradenie do bordovej farby (2. Stupeň ohrozenia)

Začneme štatistickými ukazovateľmi, ktoré sú kľúčové pre rozhodovanie o zaradení okresu v rámci COVID automatu:

 • za 36. kalendárny týždeň (6.-12.9.2021) sme zaznamenali spolu 104 pozitívnych prípadov na COVID-19. Pre porovnanie, v 35. týždni to bolo 67, v 34. 10 prípadov. Z toho vyplýva, že epidemiologická situácia sa zhoršuje
 • za 36. kalendárny týždeň bola 7 dňová incidencia v okrese 151 prípadov na 100tis obyvateľov, pre porovnanie 35. týždeň 106, 34. týždeň 16 a 33. týždeň 5. Aj tento štatistický ukazovateľ poukazuje na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu

 

Distribúcia ochorenia v okrese:

Momentálne nám počet pozitívnych prípadov v okrese nedefinuje väčšie ohnisko nákazy, ale pozitívne prípady sú distribuované ako sporadické prípady, distribuované v každej časti okresu. Z tohto pohľadu sa nevieme pri prijímaní opatrení sústrediť len na určitú lokalitu, ale musíme prijímať opatrenia v celom okrese.

Zaočkovanosť:

V okrese Rožňava máme zaočkovaných aspoň prvou dávkou 36% obyvateľov okresu, plná zaočkovanosť je na úrovni 34%. Zaočkovanosť vo vekovej skupine nad 50 rokov je 55,5%. Z toho vyplýva, že sa stále nemôžeme spoľahnúť na kolektívnu imunitu, ktorá by vznikala pri súčasnom Delta variante až pri dosiahnutí zaočkovanosti na úrovni 83-87%.

Testovanie:

Za posledný týždeň sme výrazne navýšili testovanie a testovacie kapacity, sústredíme sa na testovanie metódou PCR, denne v priemere vykonáme 150 PCR testov. Pri 150 testoch denne nám vychádza pozitivita cca 10% z otestovaných, čo je v porovnaní s inými okresmi vyššie percento a indikuje nám to komunitné šírenie a vysoký výskyt ochorenia v okrese
 • počet prípadov pod 18 rokov: za posledný týždeň sme zaznamenali 7 prípadov pozitivity u detí a mládeže
 • priebeh ochorenia: pri Delta variante sa objavujú častejšie príznaky ochorenia, aj ťažšie priebehy

Čo pre nás tieto ukazovatele znamenajú v praxi?

 • na základe štatistických ukazovateľov a COVID automatu vychádza, že bude náš okres od najbližšieho pondelka (20.9.2021) zaradený do bordovej farby – čiže 2. stupňa ohrozenia
 • na základe štatistických ukazovateľov prebehla dňa 14.9.2021 on-line porada s jednotlivými členmi protiepidemickej komisie a všetci členovia súhlasili s návrhom, aby bol okres zaradený do 2. stupňa ohrozenia

Čo opatreniami sledujeme a prečo je dôležité, aby sme ich včas sprísnili?

 • v prvom rade sa snažíme opatreniami znížiť mobilitu obyvateľstva, aby sme sa menej stretávali a aby nedochádzalo k prenosu ochorenia z osoby na osobu
 • chránime systém poskytovania zdravotnej starostlivosti: čím viac sa ochorenie bude v populácii vyskytovať, tým viac budeme mať ľudí s ťažkým priebehom. To znamená zvýšenú záťaž pre zdravotnícke zariadenia a v prípade, ak by bol počet pozitívnych s ťažkým priebehom príliš vysoký, hrozí kolaps zdravotníctva. Nejedná sa len o to, že nemocnice nebudú mať lôžka pre covidových pacientov, ale v najhoršom scenári nebudú mať kapacity ani na poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti. Zároveň pri preťažení systému poskytovania zdravotnej starostlivosti sa môžu odkladať plánované zákroky a vyšetrenia. Pre to je dôležité prijímať opatrenia včas. Včasné zachytenie pozitívnych prípadov ovplyvní rýchlosť šírenia ochorenia počas trvania súčasnej tretej vlny pandémie.

Ochrana zraniteľných skupín obyvateľstva:

Často krát sa stretávame s názorom, že COVID je len „chrípočka“ a nič sa nám nestane ak ho prekonáme. V poriadku, lenže sú tu skupiny obyvateľstva, ktoré sú po operácii, majú chronické ochorenia, sú onkologickými pacientmi alebo sú starší a nákaza COVID-om by mohla značne skomplikovať ich život, dokonca spôsobiť smrť. Taktiež sú skupiny osôb, ktoré by chceli byť očkované, ale majú kontraindikáciu, aj tých potrebujeme chrániť

Aké zmeny nás čakajú, ak prejde okres do bordovej fázy – čiže 2. stupňa varovania?

Oproti červenej fáze (1. Stupeň varovania) nás čakajú najvýznamnejšie zmeny:
 • rúško povinné aj v exteriéri pri vzdialenosti do 2 metrov
 • školy: prezenčná výučba, okrem skupinového vyučovania jazykových škôl, CVČ, ZUŠ a VŠ pre základ (v režime OTP 20 osôb, pri plne zaočkovaných 60 osôb). Individuálne hodiny ostávajú v prezenčnej časti
 • hromadné podujatia: pri očkovaných bez zmeny, pri OTP do 50 osôb a pri základe maximálne 6 osôb
 • fitness centrá: kompletne zaočkovaní max 20 osôb alebo 15m2 na osobu, OTP a základ: zakázané
 • reštaurácie: pre zaočkovaných 4 osoby pri stole, exteriér bez obmedzení, OTP: okienkový predaj, rozvoz a možnosť podávať stravu na terasách, základ: okienkový predaj
 • každé hromadné podujatie má stanovené osobitné pravidlá a kapacity, pričom účasť na vysoko rizikových podujatiach ako sú svadby, kary, oslavy je možná iba pre plne zaočkované osoby
Prijímané opatrenia nemajú cieľ, aby sme ľudí obmedzovali. Jediným ich cieľom je ochrana zdravia verejnosti. Taktiež sme aj my ľudia, máme radi kultúru, radi sa naobedujeme v reštaurácii a nie je nám príjemné nosiť rúška a respirátory. Naša sloboda však nemôže znamenať ohrozenie zdravia a života zraniteľných osôb v našej populácii. Je to nepopulárne rozhodnutie, ale nesieme zodpovednosť nie len za zdravých a produktívnych obyvateľov okresu, ale za všetkých.