Špitálska 3, 048 01 Rožňava

Stránkové dni - Podateľňa

Pond., stred., štvr., piat.: 8.00 - 12.00
Utorok: 8.00 - 15.00

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať

HORE
Facebook RUVZRV