Dlžníci

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 zo dňa 6.júla 2011 a na pokyn Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. Z44848-2011-OVVHR zo dňa 22.augusta 2011 sa zverejňuje zoznam dlžnikov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorý bude priebežne aktualizovaný.

HORE
Facebook RUVZRV