ZRUŠENÁ MOM Ag

Od  02.07.2021 sa na RÚVZ so sídlom v Rožňave ruší prevádzka Ag MOM.

 

Ďakujeme za pochopenie.